Corona informatie

De praktijk is open voor de bij Omident ingeschreven patiënten en uitsluitend op afspraak. Vooarafgaand aan uw afspraak ontvangt u per e-mail de instructies omtrent de maatregelen die van kracht zijn. Wij verzoeken u vriendelijk deze vooraf goed te bestuderen en tijdens uw bezoek deze én eventueel aanvullende instructies van onze medewerkers nauwkeurig op te volgen.

Wij realiseren ons dat door de corona-maatregelen de werkwijze en sfeer anders zijn dan gebruikelijk. Behandeltijden zijn langer vanwege alle extra handelingen en verlopen hierdoor wellicht minder efficiënt. Er zijn veel extra (kostbare) beschermende middelen noodzakelijk, deze brengen wij niet in rekening. Wij zijn wel verplicht een (aanvullende) anamnese uit te voeren die wel in rekening wordt gebracht.

De werkdruk is extra belastend voor ons hele team, wij hebben onze werktijd keihard nodig om de opgelopen achterstand in te halen en de reguliere behandelingen te hervatten. De meningen over de noodzaak van de corona-maatregelen lopen uiteen, wij hebben hiervoor begrip maar kunnen alleen behandelen als u zich conformeerd aan de wettelijk opgelegde regels. Wij verzoeken u vriendelijk – indien u zich niet wenst te conformeren aan de regels – uw afspraak ruim van te voren te verzetten. Wij gaan de tijdrovende discussies over dit onderwerp niet voeren.

Indien u vragen heeft of graag met ons overleg pleegt, neem dan gerust contact op.
U kunt ons bereiken op ons algemene nummer 076-56 57 787. Indien u voor een spoedeisende behandeling naar de praktijk komt, kan dit alleen nadat u hiervoor telefonisch een afspraak heeft gemaakt.